• Λογοθεραπεία

  Πλαισιωμενο από πεπειραμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία

  read more
 • Συμβουλευτική Γονέων

  Εμείς θα σας βρούμε το καλύτερο τρόπο στο πρόβλημά σας

  read more
 • Ειδική Αγωγή

  Εχουμε το τρόπο και τη γνώση

  read more
 • Εργοθεραπεία

  Κέντρο εργοθεραπείας στο πειραιά

  read more
 • Φυσιοθεραπεία

  Στο κέντρο  “ΛΟΓΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ” παρέχεται και φυσιοθεραπευτική φροντίδα σε παιδιά που χρειάζονται ειδική θεραπευτική παρέμβαση από τους πρώτους μήνες της γέννησης μέχρι και την εφηβεία. Εφόδιά μας είναι η Αγάπη μας για το παιδί, οι εξειδικευμένες γνώσεις μας και η πολύχρονη εμπειρία στον τομέα του παιδιού. Στόχοι μας είναι: Η αποκατάσταση ή η βελτίωση Continue Reading

  read more

Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή:

Η Ειδική Αγωγή στοχεύει στην αντιμετώπιση δυσκολιών (Μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία) που μπορούν να επηρεάσουν την ανάγνωση, την ορθογραφία, την αρίθμηση, την κρίση και γενικότερα την ικανότητα του παιδιού για μάθηση. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση).
Απευθύνεται σε παιδιά με:
•    Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία. Δυσγραφία, Δυσπραξία)
•    Νοητική Καθυστέρηση
•    Διαταραχές Λόγου
•    Αισθητηριακά ελλείμματα (πρόβλημα όρασης & ακοής)
•    Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ)
•    Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger)
•    Δυσκολίες προσαρμογής
•    Δυσκολίες συμπεριφοράς

Ο όρος Πρώιμη Παρέμβαση αφορά στα προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας που παρουσιάζουν καθυστέρηση και προβλήματα στην ανάπτυξη τους.
Ένα από τα προγράμματα αυτά, που εφαρμόζεται στο κέντρο μας, είναι το Portage, το οποίο στοχεύει στο να αποκτήσει το παιδί νέες δεξιότητες και στην ενίσχυση του γονέα, ώστε να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του παιδιού του.
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0-6 ετών, που αντιμετωπίζουν  αναπτυξιακές δυσκολίες και μικρού έως και πολύ μεγάλου βαθμού ανωριμότητα.
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά, που παρακολουθούν αυτό το πρόγραμμα, παρουσιάζουν καθυστέρηση σε κάποιους από τους παρακάτω τομείς:
•    Γνωστικός τομέας
•    Λόγος
•    Κοινωνική συμπεριφορά
•    Αδρή και λεπτή κίνηση
•    Αυτοεξυπηρέτηση

Written by logos